PRETRAGA GUMA

ODGOVOR: Minimalna (dozvoljena) dubina šare gazne površine za letnje i zimske gume/pneumatike

ODGOVOR: Minimalna (dozvoljena) dubina šare gazne površine za letnje i zimske gume/pneumatike

Merenje dubine šare gumeKao što je od ranije poznato, prema novom "Pravilniku o podeli motornih i priključnih vozila i tehničkim uslovima za vozila u saobraćaju na putevima" koji se primenjuje od 4.5.2012. godine navodi se, pre svega, upotreba zimske opreme u periodu od 1. novembra do 1. aprila ako se na kolovozu nalazi sneg, led ili poledica. Zimska oprema takođe mora biti prisutna ukoliko se krećete van naselja, a ona podrazumeva :

- četiri zimske gume za auto, čija dubina gazećeg sloja ne sme biti manja od 4 mm (Član 113. , stav 3 ovog Pravilnika) i

- lance za sneg, odnosno druge uređaje za povećanje trakcije, koji obavezno treba da se postave na najmanje dva pogonska točka, ukoliko naiđu na deo puta gde je saobraćajnim znakom predviđena zimska oprema, a vremenski uslovi to zahtevaju.

 

 

Kada su u pitanju letnji pneumatici , Član 86. ovog Pravilnika navodi da dubina gazećeg sloja pneumatika mora biti viša od fabrički dozvoljene dubine označene TWI oznakama, odnosno ako iste ne postoje, najmanja dozvoljena dubina je 1,6mm. Napominjemo da je u istom Članu ovog Pravilnika navedeno da pneumatici na istoj osovini vozila moraju biti jednaki prema proizvođaču, tipu, vrsti (letnji, zimski), konstrukciji (radijalni, dijagonalni i sa ukrštenim pojasevima), nosivosti i dimenzijama.

Dekarbonizacija - benefiti

Što se tiče novih guma, kako zimskih tako i lenjih, dubina šare deklarisana je na 8 mm za putnička i 10 mm za poluteretna vozila.

 

MERENJE DUBINE ŠARE GUME/PNEUMATIKA

Merenje dubine šare gume - dubina šare

Kako biste se osigurali da gume na Vašem vozilu i dalje zadovoljavaju propisane norme, savetujemo da izmerite njihovu dubinu. To možete učiniti pomoću igle šublera ili namenskog (analognog ili digitalnog) merača dubine šare pneumatika.

Vozačima koji se odluče za kupovinu pneumatika kod nas, poklanjamo upravo merač dubine šare koji je jednostavan za upotrebu i koji ne zauzima puno prostora pa ga uvek možete nositi sa sobom.  

Merač dubine šare gume - Vulkanizer Kedi

Merač koji poklanjamo sadrži dve skale (prema vrsti gume) na kojima su označena stanja gume u zavisnosti od izmerene dubine šare, odnosno, kada ih je uskoro, a potom i neophodno promeniti.

 

Merač dubine šare gume - Vulkanizer KediUputstvo za upotrebu merača

1. Okrenite onu stranu merača na kojoj je naznačena vrsta gume, u odnosu na gumu čiju dubinu šare merite,

2. Ubacite merač u prorez na gumi tako da ga ne spustite na fabričku TWI oznaku kako biste pravilno izmerili dubinu,

3. Pomerajte merač dok se dubina ne poklopi sa donjom stranom linije.

4.Očitajte izmerenu vrednost.

 

 

Sprovodeći anketu kojom smo se interesovali za poznavanje minimalne dozvoljene dubine šare kod naših posetilaca, zaključili smo da čak 25% ispitanika nije znalo ili nije bilo sigurno koji su tačni odgovori, što nas je i motivisalo da pripremimo ovaj tekst.

U cilju edukacije vozača i povećanja bezbednosti u saobraćaju, trudićemo se da i ubuduće prikupljamo informacije putem anketiranja o aktuelnim temama, propisima i zakonima.

 

Kedi Vam želi sigurnu vožnju!

Pretraga guma
fb-pixel