PRETRAGA GUMA

Kako H2E dekarbonizacija utiče na vaš automobil

Kako H2E dekarbonizacija utiče na vaš automobil

Kako funkcioniše H2E dekarbonizacija kao postupak koji se sprovodi u servisima?

Parametri vozila unose se u aplikaciju, odnosno softver, koji dolazi uz mašinu i proračunava koja je neophodna količina gasa, kao i dužina tretmana kako bi se dobili najbolji rezultati tretmana za svaki pojedinačni motor. H2E gas, vodonik ponovljivog kvaliteta, meša se sa vazduhom u usisnoj grani motora. 
 

Zašto je uopšte dekarbonizacija potrebna/neophodna motoru?

Iako SUS motori postoje već više od 100 godina i dan danas nije napravljen savršen motor i savršen način sagorevanja. Prilikom tog nesavršenog sagorevanja vremenom se stvaraju naslage gareži (taloga) po zidovima cilindara, ventilima, klipovima i po ostalim delovima koji učestvuju u procesu sagorevanja goriva.
 

Kako izgleda postupak H2E dekarbonizacije?

Tokom rada motora u određenom režimu H2E gas se meša sa vazduhom u usisnoj grani odakle se distribuira u cilindre. Na taj način nastaje smeša goriva, vazduha i H2E gasa. Međutim, koncentracija gasa u smeši nije dovoljno velika da bi došlo do njegovog samozapaljenja. Prilikom rada motora kada dolazi do zapaljenja redovne smeše goriva i vazduha, dolazi i do zapaljenja gasa i tada se dešava hemijska reakcija između vodenog gasa i naslaga gareži koja se nalazi na komponentama komore za sagorevanje. Ovaj proces se tokom jednog tretmana dekarbonizacije u proseku dešava oko 20.000 puta.
 

Da li tokom procesa H2E dekarbonizacije dolazi do čišćenja usisne grane?

Dekarbonizacija NE ČISTI usisnu granu. Dekarbonizacija deluje preventivno na čistoću usisne grane tako što prilikom tretmana dolazi do pospešivanja sagorevanja goriva u cilindrima i samim tim dolazi do smanjenja emisije izduvnih gasova.

Izduvni gasovi preko EGR ventila dolaze u usisnu granu preko koje idu na ponovno sagorevanje i u tom procesu određeni deo čestica izduvnih gasova se taloži po zidovima usisne grane. Procesom dekarbonizacije se smanjuje broj čestica izduvnih gasova i samim tim dolazi do smanjenog taloga na zidovima izduvne grane.
 

Kako dekarbnozacija deluje na EGR ventil?

Proces dekarbonizacije na EGR ventil neće uticati tako da će on nakon tretmana izgledati kao da je tek kupljen ili ručno obrisan, ali će ovaj proces kod EGR ventila koji su zaglavljeni ukloniti garež koja je dovela do toga da se EGR ventil zaglavi. Pored toga dekarbnozacija utiče i preventivno na potencijalno dalje zaglavljivanje EGR ventila.
 

Koji su pozitivni efekti procesa H2E dekarbonizacije?

Svaki automobil nakon određenog vremena počinje da gubi perfromanse koje većina ljudi uglavnom ne primećuje. Proces H2E dekarbonizacije služi da se motor vrati u što većoj meri prema fabričkom stanju i na taj način odloži skupe popravke poput EGR ventila, turbine, dizni, katalizatora, DPF filtera i njima sličnih komponenti. Dekarbonizacija će uticati i na smanjenu potrošnju goriva, povećanu efikasnost rada motora, povećanu snagu motora i obrtni momenat, kao i na bolji odziv na gas. Takođe, dekarbonizacija će uticati i na smanjenje emisije štetnih izduvnih gasova i do 75%.

H2E dekarbonizacija postoji već dužii niz godina i u tom periodu su vršena razna istraživanja u kojima je učestvovalo preko 5000 naših klijenata. U više od 95% slučajeva klijenti su nakon urađenog procesa dekarbonizacije prijavljilali da im automobil ima:

  • bolji odziv na gas, 
  • mirniji rad (smanjenu buku) motora tokom vožnje, 
  • smanjenu potrošnju goriva i 
  • generalno bolji osećaj u vožnji. 

Budite i vi jedan od naših zadovoljnih klijenata, zakažite H2E dekarbonizaciju motora već danas!

Aktuelne cene usluge H2E dekarbonizacije možete pogledati OVDE.

 

Pretraga guma
fb-pixel