PRETRAGA GUMA

Dekarbonizacija: Sa unapređenom mašinom do još boljih efekata i performansi

Dekarbonizacija: Sa unapređenom mašinom do još boljih efekata i performansi

Nakon kratke pauze koja je usledila zbog servisa, unapređenja tehničkih karakteristika i ažuriranja softvera mašine za dekarbonizaciju obaveštavamo vas da ponovo nudimo uslugu unutrašnjeg čišćenja motora Vašeg automobila sa trenutno najnaprednijim konceptom mašine za tu namenu koja nosi naziv H2E, a iza koje stoji proizvođač Hybrid Power System d.o.o. Iz Novog Sada.

Više detalja o unapređenju mašine, ažuriranju softvera i podataka nalazi se u dopisu prispelom od H2E tima u skladu sa konceptom gde je uloga nas kao rukovaoca svedena na minimum. Dopis prenosimo u celosti:

„Poštovani,
u ponedeljak 16.10.2017. dostavićemo Vam unapređenu H2E mašinu sto znači da je “Clean 2 Green” pilot projekat napokon priveden kraju. “C2G” je poslužio za prikupljanje povratnih informacija kako Vaših tako i od klijenata ostalih partnera koji testiraju našu tehnologiju.

Kao što ste već upoznati, povratne informacije bile su nam (i ostaće) najvažnije kako bi optimizovali algoritme po kojima se određuje kvalitet i količina H2E gasa kao i sam postupak čišćenja motora.

Sve povratne informacije koje smo dobili do sada sa 1000+ vozila obrađene su i integrisane u logiku koja za cilj ima sa jedne strane da Vam maksimalno olakša posao (rukovanje H2E mašinom i vozilom za vreme procesa), a sa druge da se iz tehnologije čišćenja motora vodonik i kiseonik gasom izvuče maksimalan mogući benefit po krajnjeg korisnika.

Komunikacija operatera sa mašinom sada je dodatno olakšana i vrši se preko Bluetooth veze tako da aplikaciju možete instalirati na bilo koji android pametni telefon ili tablet, a uskoro ćemo sve parametre početi da pratimo u realnom vremenu dok će se buduća ažuriranja softvera i firmvera odvijati automatski.

Mi sve pratimo, tako da vi ne morate da brinete.
Još jednom se zahvaljujemo na strpljenju i dosadašnjoj saradnji, sada ste neko vreme mirni što se hardverskog ažuriranja-a tiče i sigurni da u ovom trenutku niko ne može uraditi proces čišćenja motora bolje od Vas.

P.S. Preporučujemo Vam da unificirate cenu za kompletan putnički program, a mi ćemo nastaviti da insistiramo na profesionalnom pristupu svakom vozilu bez obzira na zapreminu motora.

Veliki pozdrav, Petar Ćulibrk CEO“

Hvala Petru na detaljnom i profesionalnom opisu koji ne bi imalo smisla da parafraziramo i izvlačimo detalje iz konteksta pa se nadamo da nam neće zameriti što smo ga preneli u celosti. :)

Za sve potencijalno zainteresovane vlasnike automobila koji se sa njom nisu do sada upoznali ili žele da pročitaju više detalja sledi jedan sažet opis i podsetnik….

ČAĐ - zašto se stvara i koje probleme uzrokuje pri radu motora?

Stvaranje čađi, najprostije rečeno, rezultat je nesavršenosti sagorevanja goriva u cilindrima motora.

Nakupljena čađ direktno utiče na otežanu izmenu radne materije (pravilan protok vazduha kroz kompresioni prostor), dovodi do smanjenja kompresije motora, gubitka snage, a potrošnja goriva se povećava.

Nepravilan rad dovodi do slabijeg zaptivanja cilindra i karika dok čađ i gasovi u većoj meri dopiru do karterskog prostora gde prljaju ulje i oštećuju sistem za podmazivanje motora i turbine.

Zadržavanje i stvaranje taloga (čađi) u izduvnoj grani i izduvnom sistemu smanjuje brzinu izlaska izduvnih gasova, što dovodi do otežanog rada motora i njegovog “gušenja“.

Čišćenje unutrašnjosti (dekarbonizacija) motora se vrši bez rasklapanja motora.

Efekat primene postupka H2E dekarbonizacije (čišćenja) motora je upravo i usmeren prema nabrojanim problemima i izuzetno uspešno i efektno ih otklanja, što dovodi do produženja radnog veka motora, smanjenja troškova održavanja motorne grupe i vraćanje radnih performansi motora (snage, obrtnog momenta, potrošnje goriva i emisije štetnih gasova) prema fabričkim karakteristikama.

Suština problema je u naslagama ugljenika koje su veći problem nego što se to na prvu pomisao može pretpostaviti. Većina nas se susrela sa posledicama a da nismo bili svesni uzroka. Kada vam garež zapuši npr. EGR ventil ili DP Filter to je samo posledica, a zanimljivo je to da je baš garež na drugim delovima sistema najčešći uzrok nepotpunog sagorevanja u kompresionom prostoru.

Produkt nepotpunog sagorevanja na npr. dizel motorima očitava se kao povećana dimnost u izduvnoj grani. Izduvni gasovi povećanom dimnošću se vraćaju preko EGR ventila (u određenim režimima rada motora) u usisnu granu motora, gde se rashlađeni u dodiru sa svežim vazduhom jednim delom talože na samom EGR ventilu, usisnoj grani, kompresionom prostoru…. i tako u krug.

Na ovaj način dolazimo do začaranog kruga u kojem ispaštaju vlasnici automobila.

Redovnim čišćenjem motora od nakupljene gareži preventivno delujete na sam uzrok budućih, neminovnih problema, što opravdava minimalnu investiciju. Racionalno gledano, kvaliteno i bezbedno čišćenje motora sigurno se isplati kroz smanjenje troškova održavanja, dok sve ostale benefite, od potencijalnog smanjenja potrosnje ili bar preventivnog dejstva na komponente koje utiču na efikasnost motora, pa sve do lepšeg osećaja u vožnji praktično dobijate gratis.


Kako se sprovodi postupak i kako se manifestuju njegovi efekti?

Uređaj elektrolizom vode proizvodi H2E gas (vodonik i kiseonik optimalne količine i kvaliteta za zadati motor) koji se koristi u procesu čišćenja motora. Dobijeni gas dovodi se do usisa vazduha (filter vazduha) motora koji je u radu.

Gas se u usisnoj grani meša sa vazduhom i prolazi kroz sve kanale za dovod vazduha, kompresioni prostor i izduvni sistem.U kompresionom prostoru motora H2E gas pospešuje ravnomernost i eksplozivnost sagorevanja goriva u ekspanzionom taktu, a za vreme usisnog i kompresionog takta molekule H2E® gasa vezuju se za molekule nesagorelog goriva (ugljenika - čađi - gareža...) u cilindrima i izduvnom sistemu.
Tako povezani molekuli (čestice) većim delom sagorevaju sa osnovnim gorivom, a manji deo se izbacuje iz cilindara motora kroz izduvnu granu i izduvni sistem vozila.

ZAKLJUČAK

Efekti postupka dekarbonizacije izraženiji su na vozilima sa većim brojem pređenih kilometara, a posebno na vozilima koja su vožena u nižim obrtajima u gradskim uslovima. Takođe, ove činjenice ne isključuju i to da će čišćenje pozitivno uticati i na vozila koja su prešla manje kilometara ili su manje zagušena. Naprotiv, čak i najmanje naslage gareži vremenom vezuju nove što prouzrokuje začepljenja koja prave problem na drugim delovima sistema.
Sprovođenjem ovog postupka na H2E mašini koja koristi parametre sa 1000+ vozila (različitih vrsta motora, zapremina, starosti, pređenih kilometara) efekti su evidentni, što potvrđuje i veliki broj zadovoljnih vlasnika automobila koji o njima pričaju. :)

 

Cena usluge za sva vozila zapremine do 6.000 cm3 iznosi 4.800 dinara.
AKCIJA: Za sva vozila zapremine do 2.000 cm3 cena iznosi 3.600 dinara.


Više o usluzi dekarbonizacije možete pročitati OVDE.
Najčešća pitanja i odgovore u vezi sa ovom uslugom možete pročitati OVDE.
Sve u vezi sa uslugom dekarbonizacije na motorima i lakim četvorotočkašima možete pročitati OVDE.
Utiske i komentare onih koji su uradili postupak možete pročitati OVDE.

Pretraga guma
fb-pixel