PRETRAGA GUMA

Optika / reglaža trapa na putničkim i poluteretnim vozilima

Optika / reglaža trapa na putničkim i poluteretnim vozilima

Prema rezultatima ankete koju smo nedavno sproveli, možemo zaključiti da su vozači skloni zanemarivanju ove veoma važne operacije na vozilu. Kako im ne bismo ostavili prostora da ovu grešku ponavljaju u budućnosti, a sa ciljem da korisnici razumeju šta je centriranje trapa, kako utiče na vozilo, bezbednost upravljanja i druge elemente, pripremili smo ovaj edukativni tekst koji će (nadamo se) otkloniti sve sumnje na ovu temu.

REZULTATI ANKETE (pre svega)

Pitanje: Koliko često proveravate optiku trapa?

Rezultati ankete: Koliko često proveravate optiku trapa?

Broj glasova: 102

Procente je jednostavno izvući: 20 ispitanika koji rade optiku kada menjaju gume + 17 koji to rade svake godine čini ukupno 37% onih koji postupaju ispravno. Ostalih 63% nažalost čini većina koja ne postupa pravilno kada je ova oblast u pitanju.

Dakle...

ŠTA JE TRAP I ČEMU SLUŽI?

Prostim jezikom rečeno, trap na automobilu predstavlja skup delova (osovine, spone, silen blokovi, amortizeri, šolje, kugle i sl.) koji čine tzv. sistem "vešanja" vozila, odnosno sistem koji amortizuje neravnine na putevima, omogućuje skretanje i gibanje vozila u cilju udobne vožnje i bezbednog kretanja vozila po putu.

ŠTA JE OPTIKA/ REGLAŽA/ GEOMETRIJA/ CENTRIRANJE TRAPA?

Optikom, reglažom, geometrijom, centriranjem (kako je kome poznato) trapa, omogućujemo da gore pomenuti sistem funkcioniše pravilno, odnosno da točkovi ispravno prijanjaju podlozi u svakoj prilici.

Šta je optika-reglaža-geometrija-centriranje trapa?

Ovaj postupak direktno utiče na upravljivost, udobnost i držanje vozila na putu.

PROCES CENTRIRANJA TRAPA 

Proces centriranja trapaProces provere ispravnosti geometrije trapa traje svega nekoliko minuta, a izvodi se sa specijalnim uređajima koje se montiraju na točkove te njihovim blagim okretanjem na kanalu obavlja se slanje informacija računaru o rasponu, nagibu i zaturu točkova.

 - RASPON točkova predstavlja ugao koji točkovi zaklapaju sa centralnom osom vozila, kada se ono posmatra odozgo.

Pozitivan raspon javlja se kada su točkovi iste osovine zakrenuti jedan prema drugom, a negativan ako su zakrenuti jedan od drugog. Raspon je najvažniji segment ovog procesa s aspekta trošenja guma i njegovo nepravilno podešavanje najbrže dovodi do njihovog trošenja.

- NAGIB je ugao između točka i normale na horizontalnu ravan, kada se vozilo posmatra sa prednje strane.
Važno je napomenuti da veliki broj vozila sa prednjom vučom ne poseduje mogućnost podešavanja nagiba, te kada se pojavi kritična vrednost prilikom učitavanja, to ukazuje da je neki deo sistema iskrivljen i da mu je neophodna zamena.
Takođe, ako su točkovi nagnuti ka spolja ili unutra, dolazi do neravnomernog trošenja gazećeg sloja gume, što je najčešće vidljivo na njihovim rubovima. Ukoliko se nagibi točkova na istoj osovini razlikuju, vrlo je verovatno da će vozilo vući u neku stranu.

- ZATUR predstavlja ugao izeđu ose amortizera i normale na horizontalnu ravan, a kao i prethodne dve veličine meri se u stepenima. Zatur će imati pozitivnu vrednost ako je osa amortizera usmerena prema vozaču, a negativan ako je usmerena od njega.
Sa aspekta trošenja guma zatur ima najmanju ulogu, ali ima veliki uticaj na upravljanje vozilom. Negativan zatur dovešće do zanošenja u stranu, a veliki pozitivan zatur može izazvati vibracije u vidu treskanja volana na neravninama. Takođe, nejednak zatur dovodi do zanošenja u stranu, a idealna vrednost zatura je pozitivna, od 3 do 5 stepeni i obavezno jednak na oba točka iste osovine.

Po prijemu i prikazu informacija na monitoru pristupa se procesu podešavanja trapa, samo ukoliko je on ispravan, odnosno ukoliko nije utvrđeno da točkovi (ili neki od točkova) imaju "lufta". U suprotnom, po ovom odstupanju vrši se zamena spornog dela i tek je onda moguće pristupiti ovom procesu. Drugim rečima, centrirati neispravan trap je besmisleno, te je neophodno prethodno ga reparirati.

KADA TRAP TREBA CENTRIRATI?

Kada trap treba centrirati?Centriranje trapa neophodno je obaviti u sledećim situacijama:

PREVENTIVNO

- kada se menjaju delovi sistema vešanja,
- prilikom montiranja novih guma,
- na svakih 15 do 20.000 km (ili jednom godišnje).

NUŽNO

- kao posledica jakog udarca u rupu, ivičnjak ili slično,
- kada vozilo počne da zanosi u jednu stranu,
- kada primetite intenzivno,  a neravnomerno trošenje guma.

SIMPTOMI I POSLEDICE VOŽNJE NA NEISPRAVNOM TRAPU

BEZBEDNOST, BEZBEDNOST i BEZBEDNOST predstavljaju najvažnije adute da, kako ostatak vozila, tako i trap kontrolišete u preventivnoj meri. Ukoliko primetite da vam vozilo vuče u stranu, škripi prilikom skretanja, neravnomerno troši gume, savetujemo urgentan pregled i centriranje trapa. Najmanja šteta koju loše centriran trap može proizvesti je materialna. Gubljenje kontrole nad vozilom, produžavanje zaustavnog puta, iznenadno pucanje guma samo su neki od simptoma kojima ne smete dozvoliti da proizvedu ozbiljnije posledice...

OD SADA JE CENTRIRANJE TRAPA JOŠ BRŽE I POUZDANIJE!

Centriranje trapa još brže i pouzdanije u KEDIJU

Obaveštavamo Vas da smo, shvatajući važnost i ulogu optike na Vašim vozilima, montirali HOFMANN uređaj najnovije generacije koji vrši centriranje trapa na osnovu 3D tehnologije i HD kamera visokih rezolucija. Uređaj koji poseduje bogatu bazu proizvođača i modela automobila, pa nam taj način isporučuje informacije karakteristične za svako vozilo.

Pozivamo vas da (u vašem redovno planiranom ciklusu) centriranje trapa uradite kod nas, u Vulkanizerskoj radnji KEDI, Miše Dimitrijevića 78 u Novom Sadu, da se uverite u performanse novog uređaja i bezbrižni napustite našu radnju znajući da upravljate sigurnim i pouzdanim vozilom.

 

Kedi Vam želi sigurnu vožnju!

Pretraga guma
fb-pixel